Fuldautomatisk silo system

RUNI silosystem anvendes som buffer ved meget store mængder materialer for at spare mandskabstimer og undgå spildtid.

RUNI Silosystem er designet til at komprimere store mængder materiale ved at anvende en silo som buffer ved spidsbelastninger. Derved sparer man mandskabstimer og undgår spildtid, da den fritstående opriver har en væsentlig større kapacitet end komprimatoren.

I et typisk fuldautomatisk silosystem er opriver og komprimator adskilt. Materialet fyldes i en Heavy Duty opriver med stor oprivningskapacitet og blæses derefter via et rørsystem til siloen. Herfra fordeles materialet automatisk til en eller flere komprimatorer i den optimale hastighed.

Silosystemer kan også anvendes i forbindelse med komprimering af støv, eller når pladshensyn kræver fysisk adskillelse i fødetragt og komprimator, f. eks. ved en sorteringslinie, hvor opriveren kan placeres i aflæsningsområdet og komprimator med silo placeres i selvstændigt lokale.

Kontakt os

Har du brug for mere information, eller har du nogle spørgsmål angående RUNI-produktet, så udfyld nedenstående formular. Vi giver dig svar hurtigst mulig.

Læs mere om vores privatlivs- og cookiepolitik