NEN-Products - Drikke karton

Separering giver lavere renovationsafgift

Separering og afvanding i forbindelse med destruktion af tetra-kartoner gjorde affaldet tørt nok til genbrug.

NEN-PRODUKTER AS i Norge producerer juice og smoothies, der tappes i forskellige former for tetra-kartoner.

”Hver dag skal vi destruere nogle tusinder enheder som følge af både normalt og uforudset produktionsspild. Den største del af dette spild består af fyldte kartoner,” forklarer Jørgen Hylin fra NEN.

Tidligere anvendte NEN en simpel presser til destruktionen. På grund af for stort fugtindhold i affaldet skulle det bortskaffes som renovation, hvor afgiften er omkring 1 NKR pr. kilo.

”Hvis affaldet er tørt nok, kan vi i stedet aflevere det til returordningen. Med vores RUNI presser vi så meget væske ud under komprimeringen, at affaldet kan anvendes til genbrug. I modsætning til renovation bliver genbrug fjernet uden afgift,” siger Jørgen Hylin.

NEN anvender en RUNI SK370, der er placeret i et selvstændigt lokale med afløb, så maskinen kan spules og rengøres uden at lukke produktionen ned. Fordi der er tale om en fødevarevirksomhed, er det vigtigt at holde affaldshåndteringen adskilt fra produktionen.

De tetra-kartoner, der skal destrueres, opsamles i en 150 liters container, der en gang dagligt transporteres ved hjælp af en gaffeltruck og tømmes i tragten på RUNI komprimatoren. Via et lukket rør føres det komprimerede affald direkte ud i en affaldscontainer, der afhentes en gang månedligt.

”RUNI komprimatoren har betydet en stor forskel i forhold til den almindelige presser, vi havde før. Efter den er blevet korrekt indstillet fungerer den stabilt og effektivt med en meget høj kapacitet,” siger Jørgen Hylin.

NEN-products