Skjern Papir - Rejekt

Afvandet affald er billigere at bortskaffe

Ved at komprimere og afvande vandholdigt rejekt undgår papirfabrik at transportere vand til ingen verdens nytte.

SKJERN PAPIR A/S i Danmark producerer årligt 54.000 ton karton og pap af genbrugspapir. I den første grovsortering adskilles papirmaterialet i en pulper fra store, ikke-vandopløselige materialer som plast, clips og andre uønskede elementer. Dette rejekt komprimeres og afvandes ved hjælp af en RUNI SK370.

”Tidligere blev dette meget vandholdige rejekt kørt til deponi. Deponiaffald er i sig selv dyrt at komme af med, og det høje vandindhold er kun med til at gøre det endnu dyrere, både i transport og bortskaffelse,” forklarer driftsleder Finn Knudsen fra Skjern Papir.

Ved hjælp af komprimatoren er tørstofindholdet øget til mellem 64 og 67 %, og rejekt-massen kan nu bortskaffes som brændbart affald til en væsentlig lavere afgift.

”Samtidig undgår vi at transportere vand til ingen verdens nytte. Vandet der presses ud af rejektet genbruges nu i centrifugen i stedet for,” siger Finn Knudsen.

Komprimatoren kører fuldautomatisk 24 timer i døgnet året rundt. Sensorer i tragten aktiverer sneglen, når der er materiale der skal komprimeres, og elektronisk styrede hydrauliske kæber sørger for et konstant komprimeringstryk.

”RUNI SK370 er en stærk maskine, der fungerer upåklageligt og stabilt i et aggressivt miljø som vores,” siger Finn Knudsen.

Skjern Papir