Optimering af biogas produktion

Langage Farm er førende producent af is, yoghurt og andre mælkeprodukter i Devon, England. På Langage Farm har de ligeledes et biogasanlæg til at behandle deres organiske fødevareaffald. Biogasanlægget producerer strøm til fabrikken og gødning til deres marker, hvor køerne går på græs. Resultatet er et lukket cirkulært produktionssystem. 

Tilstedeværelsen af emballage i fødevareaffaldet, såsom karton og plastik, udgjorde et problem, da bortskaffelse af våd og tung affald er dyrt. Lanagage Farm havde derfor brug for en løsning til at reducere volumen og vægt af dette affald, samtidig med at sikre en effektiv drift af biogasanlægget. 

Implementeringen af en RUNI SK370 blev en game-changer for Langage Farm. RUNI sneglekomprimatoren presser effektivt deres affald fra biogasproduktionen. Sneglekomprimatoren presser 50-60% af væsken ud af affaldet, hvilket mindsker affaldets volumen og vægt markant. 

På trods af at RUNI sneglekomprimatoren kører i et hårdt miljø med blandt andet syreholdig fødevareaffald, demonstrerer RUNI SK370 god holdbarhed og stabilitet med minimal nedetid. 

Gary Jones, administrerende direktør på Langage Farm, fremhæver maskinens omkostningseffektivitet:
"RUNI'ens omkostning betales rent faktisk tilbage i besparelser på vægt i bortskaffelse. Den tjener sig selv meget hurtigt."

''Vores SK370 kører cirka 12 timer om dagen på en 5 dages uge og 4-5 timer i weekenden. Vi har haft den i 6 år og har ingen nedetid haft med den overhoved.
SK370'eren sidder bare der og kører i et af de mest horrible miljøer, der findes og er fejlfri'' 
Gary Jones, administrerende direktør på Langage Farm.

Afvanding af biogas