Oyak, Tyrkiet - RDF

Afvanding af RDF hos en tyrkisk cement fabrik

Igennem flere år har den tyrkiske cement fabrik, OYAK CIMENTO, forsøgt at finde en optimal løsning til afvanding af deres RDF, som de bruger som brændsel på deres cementfabrik.

I 2022 blev der foretaget en test med et RUNI SK370Twin system. Testen gav et meget tilfredsstillende resultat, hvor vandindholdet i RDF'en blev reduceret fra mere end 50% til mindre end 30%. I et godt samarbejde imellem Oyak og RUNIs ingeniører blev der udarbejdet et layout til et system, som kan håndtere mere end 15 tons RDF i timen.

Systemet består af fire RUNI SK370 sneglekomprimatorer med en fordelingssnegl øverst, som fordeler RDF'en til de fire sneglekomprimator. Da alle fire komprimatorer kan arbejde selvstændigt, er det muligt for OYAK at afskære flowet fra én eller flere komprimatorer. Dette giver OYAK mulighed for at opretholde driften samtidig med at de kan lave vedligeholdelsesarbejde, ligesom de kan tilpasse kapaciteten til det aktuelle behov. 

OYAK CIMENTOs miljø og ressource manager, Galip Tekiner, siger:
''Vi er meget tilfredse med RUNIs vejledning, samarbejde og implementering af systemet. På grund af det betydeligt lavere vandindhold i RDF'en, er brændværdien steget fra 1780 kcal/kg til 3000 kcal/kg.''

Du kan læse mere om afvanding af RDF her.