Veglo miljø - Metaldåser

Presser Malingrester ud af Spande

Ved at separere malingrester fra spandene og komprimere emballagen sparer miljøvirksomhed penge både på transport og affaldsafgifter.

VEGLO MILJØSERVICE AS afhenter og håndterer miljøfarligt affald hos virksomheder i et stort geografisk område i Midtnorge. Blandt andet dunke og spande med malingrester, omkring 300 tons årligt, der skal tømmes og komprimeres.

Til dette formål har Veglo de sidste fem år anvendt en RUNI SK370. Emballagestørrelser op til 10 liter af både plast og metal læsses direkte i komprimatoren, hvor det bliver kværnet og komprimeret.

”RUNI Sneglekomprimatoren presser malingresterne ud af emballagen. Den flydende maling tappes direkte ned i 1-kubikmeter-containere, der afleveres hos Kommuneenergi, hvor det bliver anvendt til energiproduktion. Selve emballagen bliver komprimeret til godt, tørt affald, der for øjeblikket køres på deponi. Det er vores håb, at det på et tidspunkt kan godkendes til genbrug,” siger direktør Knut Atle Aarbu fra Veglo.

RUNI SK370 har betydet store besparelser for Veglo. Tidligere blev al malingemballagen afleveret ubehandlet hos Kommunekemi, hvilket er væsentligt dyrere pr. kilo affald end deponi.

”Vi havde store omkostninger i negativ vægt. Nu kan vi nøjes med at betale for malingen hos kommunekemi. Samtidig sparer vi også transport, fordi selve emballagen fylder mindre. Så vi har sparet på to områder: Vi har mindre transport og betaler en lavere afgift pr. kilo,” siger Knut Atle Aarbu.

Han finder RUNI SK370 praktisk, slidstærk og nem at betjene. Den daglige vedligeholdelse består af en aftørring med en skraber, og der har aldrig været problemer med indtørret maling eller tilstopning. Komprimeringen presser simpelthen eventuelle rester ud under processen.

Det er godt at betjeningen er så enkel, så vi undgår problemer med fejlbetjening. Det er jo ikke dataingeniører, der står og smider malingspande ud,” siger Knut Atle Aarbu.

Veglo Miljø