Afvanding af våd rejekt fra "madaffald til biomasse" anlæg

En større og større andel af affald fra husholdningen bliver brugt som organisk energisuppe (bio-pulp) til afgasning i biogasanlæg.

For at kunne raffinere husholdningsaffaldets organiske masse bliver affaldet sendt igennem et anlæg, hvori der tilsættes store mængder vand for at få separeret det organiske materiale fra plastikken mm. Denne rejekt af plastik, og andet ikke organisk materiale, er efter processen et affaldsprodukt med et højt vandindhold. Den våde rejekt er meget omkostningsfuld at transportere og deponere eller brænde af. Ved indsættelsen af RUNI SK370 i linjen reduceres vandindholdet betydeligt og vægten af affaldet reduceres med over 50 %. Yderligere hentes et par ekstra procent af det organiske materiale ud af affaldet.

Producenter af biopulp fra madaffald kan effektivisere deres anlæg væsentligt med denne løsning, da de kan genbruge det afvandede vand i systemet og spare mange penge på transporten og deponeringen af restaffaldet.

RUNI SK370 sneglekomprimator har i mange år vist sine egenskaber som en solid og stærkt opbygget maskine, der er i stand til med den forstærkede snegl og konstruktion konstant at arbejde 24/7 med en fast gennemgang på 2000kg i timen.

Kontakt os

Har du brug for mere information, eller har du nogle spørgsmål angående RUNI-produktet, så udfyld nedenstående formular. Vi giver dig svar hurtigst muligt.

Læs mere om vores privatlivs- og cookiepolitik