Turn waste to value bidrager til FN's verdensmål 

   


Vores verden står overfor store udfordringer:

I 2050 vil vi være 9 milliarder mennesker i verden, hvoraf 70% vil bo i storbyer. Dette skaber miljø- og transportudfordringer. I Europa alene dør omkring 500.000 mennesker årligt grundet luftforurening. Håndtering af luftforurening og affald bliver en forudsætning for rent fysisk at kunne bo i byerne.

Plastik er trods dets ry et super godt og brugbart materiale. I 1962 blev der produceret 15 millioner ton plastik, mens det tal i 2014 var vokset til 311 millioner ton, heraf bruges 26 procent til emballage. I dag vækster da også efterspørgslen efter plastik mere end på stål og beton. Når plastik sættes i omløb i vores samfund er det nødvendigt, at plastikken producenterne sender på markedet kan genanvendes i en cirkulær økonomi samt, at den kan indsamles og håndteres på en miljømæssig og økonomisk måde.

Det vurderes, at der årligt dumpes 8 millioner tons plastaffald i verdenshavene. Det svarer til, at en skraldevogn tømmer sin last ud i havet hvert minut. Al den forurening er til skade for ikke mindst dyrelivet. Der er brug for at mulighederne og motivationen forøges for at plastik bliver genanvendt. En afgørende vej dertil, er at det bliver mere rentabelt at gøre det.

”Turn waste to value” er mere aktuel end nogensinde før for at komme i mål med en række af vores fælles verdensmål. Ligeså er know-how, kvalitet og innovation.  Med al beskedenhed har det hele været RUNI’s DNA de sidste 20 år.

I dag bidrager RUNI snegle-komprimatorer til at affald forædles til ressourcer, og dermed øges motivationen og muligheden for genanvendelse, cirkulær økonomi og energioptimering.

For at sætte det i perspektiv:

RUNI komprimatorer rundt om i verden har sikret at ca. en halv million tons EPS er blevet komprimeret – og altså genbrugt. Det svarer til vægten af ca. 55 Eiffeltårne af et produkt som er 98% luft!

Og for hvert kilo EPS der genanvendes i verden, spares forbruget og CO2 udledningen af 3 liter råolie.  Ja, så svarer de nuværende 300.000 tons EPS der er blevet komprimeret i RUNI maskiner til over 500.000 ture rundt om jorden i bil.

 

RUNI arbejder ud fra FN's verdensmål: 

Verdensmål 7, Bæredygtig Energi, via virksomhedens strømforbrug i form af klimavenlig energiproduktion.

Verdensmål 11, Bæredygtige Byer og Lokalsamfund via komprimering af EPS samt afvanding af rejekt og beholdere, til hjælp for affaldssortering og genanvendelse af flere affaldsfraktioner, samt at beskytte atmosfæren i byerne ved at sikre fuld last på lastbiler, og undgå flere transporter end nødvendigt. 

Verdensmål 12, Ansvarligt Forbrug og Produktion, via komprimeret EPS, PET-flasker og dåser som råvare i produktioner i stedet for jomfruelige materialer.

Verdensmål 14, Livet i Havet, via komprimeringsløsninger til fiskekasser: recirkulering af EPS fra fiskekasser, som forlænger holdbarheden på fisk i forbindelse med opbevaring og transport. Hertil kommer det at gøre genanvendelse og håndtering af EPS og andre plastikfraktioner både lettere samt rentabelt, for at undgå udledning af disse.