Hvordan håndterer man destruktionen af defekte produkter?

Destruktion
Destruktion

Fra tid til anden vil en fabrikant opleve, at skulle håndtere fejlbehæftede eller udløbne produkter. Denne problemstilling skal håndteres med øje for både miljømæssige og økonomiske perspektiver. 

Hvorfor er destruktion af defekte produkter vigtig?

Fabrikanter skal tage det fulde ansvar for destruktion af produkterne. Hvis denne destruktion ikke håndteres korrekt, løber de flere risici. Produkter, der leveres på en losseplads, uden at være fuldkommen destrueret, kan ende med at blive solgt eller brugt ulovligt. Da disse produkter er ringere end den normale kvalitet af virksomhedens produkter, kan dette være meget skadeligt for virksomhedens brand.

Produkter,  der er blevet tilbagekaldt fra markedet, fordi de ikke er sikre at bruge, skal ligeledes destrueres fuldstændigt. Hvis disse produkter alligevel tilgår markedet og slutforbrugerne, kan virksomheden holdes ansvarlig for eventuelle problemer.

Derfor er det meget vigtigt for fabrikanterne at finde en sikker løsning til destruktion af disse produkter, så de ikke tilgår markedet. 

Metoder til at sikre fuldkommen og korrekt destruktion

Knus og findel dine defekte produkter

Ved at knuse eller findele defekte produkter er man sikker på, at produkterne ikke bliver solgt eller brugt efterfølgende. Dog skal materialet stadig stadig bortskaffes efterfølgende med denne løsning. 

Defekte produkter til forbrænding

Defekte produkter kan sendes direkte på forbrændingen. Dog er alle produkter helt spildt, da intet af det kan genanvendes. Hvis produktet ovenikøbet er med vådt materiale i, er det også en meget dyr løsning, da brandværdien er meget lav.

Genanvend dine defekte produkter 

Hvis de defekte produkter er separerede til individuelle komponenter, så kan de ofte genanvendes. For eksempel, hvis separerer indholdet fra emballagen på en en madvarer, så kan emballagen indgå i en genanvendelsesproces, mens indholdet kan blive genbrugt som dyrefoder eller til biogas. 

Hvilke overvejelser er vigtige, når man skal destruere produkter?

Når man vælger en metode til destruktion at defekte produkter, er det selvfølgelig væsentligt at overveje de økonomiske aspekter, men også de miljømæssige. Hvis man vælger at findele eller at separerer produkterne skal der bruges bestemt udstyr til processen. En anden faktor er medarbejdere til håndtering at de defekte produkter og hvorvidt det giver mest mening at håndtere det manuelt eller i en automatiseret proces. Til sidst, er det væsentligt at tænke over omkostningerne til transport både inden og efter destruktionen. 

Få mest ud af defekte produkter med RUNI

Med en RUNI SK240 eller SK370 til separation af flydende og faste materialer, kan hjælpe fabrikanter med destruktion af produkter, der ikke kan sælges. RUNI maskinen til separation skaber to strømme til affaldet i et kontinuerligt flow: en til flyydende og en til fast materiale. Dette sikrer at begge materialer kan genanvendes. Det komprimerede, faste materiale kan sendes til genanvendelse og det flydende kan sælges til genbrug til dyrefoder eller biogas. 
Hvis ikke materialet kan genanvendes, kan separationen sikre lavere omkostninger til både transport og forbrænding. 

 

Genanvendelse med RUNI

RUNI tilbyder også maskiner til komprimering af forskellige materialer. Læs om genanvendelsen af disse her:

Kontakt os

Har du brug for mere information, eller har du nogle spørgsmål angående RUNI-produktet, så udfyld nedenstående formular. Vi giver dig svar hurtigst muligt.

Læs mere om vores privatlivs- og cookiepolitik

Jasar Recycling
NEN-products
Premier Patterns
Skjern Papir
Folldal Gjenvinning
Dan-Web
Carlsberg Bryggeri
Rexcell
Systec
EPE blokke komprimeret med en RUNI komprimator
Norlax
Vega Salmon
North Landing
Morpol
Cap Fraicheur
O.H. Fiskeeksport
SK200 hos Supermercati Tosano
Rooms To Go
Chantry Digital
EPS, compaction, komprimering, Styrene, Xerox, RUNI
Veglo Miljø
Silkeborg Genbrug og Affald
Haith Recycling
Flamingokomprimering i container på genbrugsplads
Recycling plant EPS compaction RUNI
Case, Bortskaffelsesanlæg, SK370, RUNI, sneglekomprimator, komprimering, komprimator
Afvanding af biogas