Vega Salmon - EPS Fiskekasser

I 2011 byggede VEGA Salmon nye produktionsfaciliteter i Nordtyskland meget tæt på den dansk-tyske grænse til forarbejdning af laks.

Produktionsniveauet er karakteriseret ved et højt flow, og derfor ønskede de naturligvis også en høj kapacitet på komprimeringsenheden.
Den traditionelle løsning til større mængder EPS er at have en fritstående opriver, som blæser EPS-en op i en silo. Men grundet begrænset plads var denne løsning ikke mulig.

RUNI forslog en løsning med en højkapacitets-opriver med en buffer zone nedenunder. Under bufferen er der placeret 2 RUNI komprimatorer af typen SK370. Det er en fleksibel løsning for VEGA Salmon, idet løsningen kan klare maksimal produktion,  men også kan komprimere 400 kg EPS/time.

Kunden har en løsning på komprimering af EPS også selv om der er service på en af maskinerne.

Alt i alt en fleksibel løsning.

Vega Salmon