Rooms To Go - EPS Emballage

Waste Management Skaber Profit

Stor amerikansk møbelkæde omsatte 3 mio $ på at sende emballage til genbrug

Den amerikanske møbelkæde Rooms To Go omsatte i 2007 møbler og TV-udstyr for 1,75 milliarder $. Varer der er pakket og emballeret i enorme mængder pap, træ, plast og EPS. Men allerede i 1991 etablerede kæden et genbrugsprogram, der har ændret affaldet til en indbringende forretning, der alene i 2007 indbragte Rooms To Go tæt på 3 millioner $. Stort set samme beløb som deres totale investering i programmet gennem 16 år.

Affaldshåndteringen finder sted i kædens fem store distributionscentre. Her modtager de returaffald fra distributionen, kædens butikker og fra direkte kundeleverancer. I 2005 reorganiserede kæden hele sorterings- og håndteringsprocessen for at optimere flowet i returmaterialet, der sorteres i rent træ, pap, plastic og EPS.

EPS-affaldet sendes via et bånd op i en RUNI Heavy Duty opriver og blæses derefter hen i en silo, der automatisk fodrer to RUNI SK370 Sneglekomprimatorer, som arbejder op til 20 timer om dagen uden problemer. Der har kun været enkelte funktionsstop, som følge af at maskinen er blevet fodret med forkert materiale.

”Vi valgte RUNIs silosystem, fordi vi kan komprimere EPS’en i en fortløbende arbejdsgang uden at have en mand til at stå og fodre komprimatoren. Det virkede til at være den bedste løsning ud fra et produktionsmæssigt standpunkt. Og det fungerer godt i den samlede proces,” fortæller Nick MacNichol, Senior Industrial Engineer fra Rooms To Go’s hovedkontor i det største og nyeste af distributionscentrene i Lakeland, Florida. En mastodont på 160.000 m2.

”Der er to grunde til, at vi komprimerer EPS. For det første fylder ukomprimeret EPS meget og tog meget plads i vores affaldscontainere. Ved at komprimere sparer vi på affaldsomkostningerne. Og for det andet kan vi sælge komprimeret EPS til genbrug, og derved holde det væk fra lossepladsen. Vores affaldsprogram har fra starten haft som hovedformål at udvise miljømæssig ansvarlighed, og vi prøver hele tiden at forbedre processen,” siger Nick MacNichol og tilføjer, at de i 2007 behandlede 861 tons EPS.

Siden starten har kæden i alt sparet lossepladserne for 96.000 tons affald, der i stedet er gået til genbrug. De 7.000 tons er plast og EPS, der ikke er biologisk nedbrydeligt. Samlet set genbruger Rooms To Go i dag 96 % af al EPS og pap samt 87 % af al træ og plast.

Rooms To Go